W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

ASTER JEWELLERY

 

Dbamy, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako: "RODO".

 

Dlatego prosimy Cię o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, dzięki której dowiesz się w jakich sytuacjach możemy przetwarzać Twoje dane, a także jakie posiadasz z tego tytułu prawa. Jeżeli z Twojej strony pojawią się jakiekolwiek pytania, uwagi czy żądania dotyczące przetwarzanych przez nas danych zapraszamy Cię do kontaktu pod następującym adresem e-mail: kontakt@asterjewellery.pl lub numerem telefonu: (+48) 796 101 741. 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ASTER JEWELLERY TERESA MIŚKIEWICZ z siedzibą w Kielcach, ul. Żytnia 26 lok. 3, 25-018, NIP: 9590813848, REGON: 290576910 (dalej jako: "ASTER"). 

 

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych może dojść w następujących celach:

 

1) w celu realizacji zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wówczas możemy poprosić Cię o przekazanie takich danych: imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu oraz dane do faktury (np. firma, NIP). Twoje dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji zamówienia do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży.

 

2) w celu rejestracji i prowadzenia konta klienta (Moje Konto) na naszej stronie internetowej, dzięki któremu możesz m.in. mieć wgląd do informacji o złożonych przez siebie zamówieniach. Do przetwarzania dochodzi wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. na podstawie zawartej z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu założenia konta możemy poprosić Cię o przekazanie Twoich danych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Jeżeli wyrazisz zgodę, możesz także udostępnić ASTER swoją datę urodzin, jednak nie jest to obowiązkowe. Wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy najpóźniej do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .

 

3) w celu prowadzenia komunikacji marketingowo-sprzedażowej oraz przesyłania informacji handlowych, w tym także newslettera czy informacji o aktualnych nowościach, promocjach, towarach i usługach oferowanych przez ASTER, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. W takich wypadkach możemy poprosić Cię o podanie Twojego adresu e-mail. Wówczas możemy przetwarzać Twoje dane najpóźniej do czasu wycofania Twojej zgody. Pamiętaj jednak, że jeżeli nie wyraziłeś zgody, nie będziesz otrzymywał od nas informacji handlowych. Wybór należy do Ciebie :)

 

4) w celu oferowania przez ASTER naszych towarów bezpośrednio (marketing bezpośredni) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ASTER. Twoje dane możemy przetwarzać najpóźniej do czasu zgłoszenia przez Ciebie usprawiedliwionego sprzeciwu.

 

5) w celu wystawienia dokumentu księgowego, a także realizacji innych obowiązków dotyczących rozliczeń pieniężnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, m.in. obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ASTER. W tej sytuacji możemy przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko, firma, adres, NIP. Twoje dane możemy przetwarzać przez czas wynikający z przepisów podatkowo-księgowych.

 

6) w celu rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji i realizacji prawa odstąpienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ASTER. Wówczas może dojść do przetwarzania przez nas Twoich danych takich jak: imię, nazwisko, firma, NIP, adres e-mail, adres kontaktowy, nr telefonu, numer zamówienia oraz numer rachunku bankowego, jeżeli dojdzie do zwrotu pieniędzy. Po zakończeniu procesu odstąpienia/reklamacji możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji lub odstąpienia od umowy w przyszłości na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) do upływu terminu przedawnienia Twoich roszczeń w tym zakresie lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

 

7) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ASTER, jakim jest ochrona praw i dochodzenie roszczeń. Przetwarzanie przez nas Twoich danych na tej podstawie może trwać do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.

 

8) w celach statystycznych na wewnętrzne potrzeby ASTER, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ASTER, jakim jest zbieranie informacji umożliwiających rozwój działalności oraz odpowiednie dopasowanie świadczonych usług do potrzeb klientów. Do ulepszania naszych usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.

 

9) w celu bieżącego kontaktu – ASTER może przetwarzać Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy Twój adres korespondencyjny, a także inne dane, które zdecydujesz się przekazać w treści skierowanej do ASTER wiadomości. W takim wypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie z Tobą korespondencji i wymiana informacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Po zakończeniu wspólnej korespondencji lub wymiany informacji możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie Twoich danych osobowych potrwa najpóźniej do czasu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

 

10) w celu prowadzenia profili na portalach społecznościowych -  ASTER posiada profile na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram), dlatego możemy przetwarzać dane, które pozostawiasz odwiedzając nasze profile i oglądając prezentowane materiały (np. komentarze, identyfikatory internetowe (nick), „polubienia”). Wówczas takie dane są przetwarzane głównie w celu umożliwienia aktywności na naszych profilach, w celu prowadzenia naszych profili, prezentowania informacji o nas i naszych produktach, a ponadto w celach statystycznych i analitycznych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wówczas nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu marki, prezentowaniu naszych materiałów, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, a także (w razie konieczności) na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi. Twoje dane we wskazanym zakresie będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia profili, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania takich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez portale społecznościowe dostępne są na ich stronach.

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności. Są to podmioty świadczące m.in.: usługi prawne, księgowe, telekomunikacyjne, informatyczne, kurierskie, hostingowe czy operatorzy płatności (w zależności, od tego jaki sposób płatności za zakupione towary wybrałeś). W szczególnych przypadkach, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa, Twoje dane mogą zostać przekazane także odpowiednim władzom publicznym.

 

Co do zasady ASTER nie przekazuje Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba możemy je przekazać poza terytorium EOG wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO. Może się to odbyć przede wszystkim poprzez: (1) stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi RODO; (2) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna i aktualna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; (3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

ASTER przechowuje Twoje dane osobowe przez okres uzależniony od celu przetwarzania danych (zobacz: „W jakich celach przetwarzamy twoje dane osobowe?”). Okres ten jest niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających m.in. z umowy sprzedaży (mając na względzie obowiązek zgodności z przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi, a także prowadzenia sporów, dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw). W przypadku gdy do przetwarzania Twoich danych osobowych przez ASTER dochodzi na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przetwarzanie takie ma miejsce najpóźniej do czasu jej wycofania. 

 

JAKIE POSIADASZ PRAWA?

 

W wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy posiadasz prawo żądania od ASTER dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie w jakim ASTER przetwarza Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu) i do przenoszenia danych. W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@asterjewellery.pl

 

Pamiętaj! Jeżeli do przetwarzania Twoich danych osobowych przez ASTER dochodzi na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgodyposiadasz prawo w dowolnym momencie do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ASTER odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. To Ty decydujesz, które z nich udostępnisz ASTER. Pamiętaj jednak, że w przypadku złożenia zamówienia w naszym sklepie podanie wymaganych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia). Dla skutecznej realizacji zamówienia nie musisz wyrażać zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres e-mail. Jeżeli wyrazisz taką zgodę, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. 

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 

ASTER umieszcza na swojej stronie linki proste do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

 

Wymiana danych z operatorami serwisów społecznościowych, o których mowa powyżej następuje wyłącznie po kliknięciu przycisku z odpowiednią ikoną. Kliknięcie na taki przycisk powoduje, że w wyskakującym oknie otworzy się strona danego operatora serwisu społecznościowego, na której zgodnie z regulaminem tego operatora użytkownik może zamieścić informacje na temat produktów oferowanych przez ASTER.

 

W przypadku gdy korzystasz z naszej strony internetowej, a jednocześnie pozostajesz zalogowany na takich portalach, informacja o wejściu na naszą stronę zostaje odnotowana na tych portalach. Jeśli nie zgadzasz się na to, aby wskazane powyżej portale pozyskiwały informację o Twoich wizytach na naszej stronie, polecamy uprzednie wylogowanie się ze swoich kont na takich portalach.PLIKI "COOKIES"

 

Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę domeny serwisu, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani też w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach (nie mają żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt).

Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej jesteś informowany o używaniu plików cookies. Przetwarzanie danych w postaci plików "cookies" odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych. Brak zmiany przez Ciebie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

 

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

Korzystamy z plików "cookies" w następujacych celach:

1)     Polepszenia i usprawnienia działania strony;

2)    Tworzenia statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszej strony korzystają z niej, co umożliwia nam poprawę jej struktury oraz zawartości;

3)    Zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony.

 

Używając plików "cookies" nie identyfikujemy Twojej tożsamości na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Na naszej stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

1)     a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone;

2)     stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku "cookie".

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Na bieżąco weryfikujemy treść naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek zmian/uzupełnień, które mogą wynikać w szczególności z potrzeb dostosowywania do: (1) obowiązujących przepisów prawa; (2) obowiązujących standardów prywatności; lub (3) funkcjonalności naszego Sklepu, będziemy Cię informować na naszej stronie.

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 17 grudnia 2020 r.

 

 

Produkt dodany do porównania